logo facebook

 

NASI PARTNERZY:

 

 

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

 

 yeti3at

 

  psp11 1

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz. 140 z pózn. zmianami).

Pomysł zawiązania stowarzyszenia zrodził się w 1997 roku, gdy prowadziliśmy zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej w II LO w Opolu. Zainteresowanie było duże. Na niewielkiej ściance zabrakło miejsca dla wszystkich chętnych. Przychodziły dzieci, młodzież oraz ludzie dorośli, wszyscy oni chcieli się powspinać, dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Dalsze prowadzenie zajęć okazało się niemożliwe i dlatego postanowiliśmy wybudować w Opolu profesjonalna sztuczna ścianę wspinaczkowa.

W rezultacie powstało stowarzyszenie i działa od 21-go lipca 1997r. Skupia w swoich szeregach ludzi uprawiających sporty górskie, licznych sympatyków oraz osoby zajmujące się promocja, w opolskim środowisku, zagadnień związanych z tematyka górska.

Zajmujemy się propagowaniem, głównie wśród młodzieży, sportów związanych z przyroda, z otwarta przestrzenią (kolarstwo górskie, paralotniarstwo, speleologia, narciarstwo, wspinaczka górska i skałkowa, turystyka kwalifikowana).

Są to sporty stosunkowo młode, chociaż na świecie cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem, również w Polsce zyskujące sobie coraz więcej zwolenników.

 

Głównym naszym celem jest skupienie wszystkich zainteresowanych, chcących działać i wspierać taka działalność w środowisku opolskim.